Co się dzieje z naszymi umowami w przypadku śmierci?

Ubezpieczenia
W przypadku polis na życie czy ubezpieczeń na wypadek śmierci, w tym także ubezpieczeń pogrzebowych zaleca się pośpiech w poinformowaniu ubezpieczyciela, gdy zaistnieje taka okoliczność. Firma musi otrzymać informację o zgonie w terminie do 3 dni roboczych.

Ubezpieczenia od wypadku, które również zawierają zintegrowane świadczenie wypłaty określonej sumy na wypadek śmierci (…) muszą otrzymać informację w ciągu 48 godzin. Niezastosowanie się do powyższych zobowiązań (Obliegenheiten) określonych umową może skutkować odmową wypłaty świadczeń.

Konta bankowe
Kto posiada odpowiednie pełnomocnictwo (Bankvollmacht) do dzialań w interesie zmarłego, może zamknąć rachunek bez żadnych kłopotów. W innym przypadku tylko osoby dziedziczące po zmarłym mogą mieć dostęp i dysponować kontem. Jako dowód wymagane będzie stwierdzenie nabycia spadku, notarialnie potwierdzony testament, odręcznie sporządzony testament z adnotacją sądu spadkowego (Nachlassgericht) lub umowa nabycia spadku.

Umowy kredytowe
Jeżeli zmarły miał zaciągnięty kredyt, który w momencie śmierci trwał jeszcze, spadkobiercy nie przysługuje specjalne prawo wypowiedzenia umowy (Sonderkündigungsrecht) i musi on dalej spłacać raty kredytu.

Kto będzie chciał przedwcześnie spłacić kredyt, a tym samym zakończyć umowę, często może dodatkowo ponieść koszt odszkodowania wobec banku. Zależy to oczywiście od charakteru umowy. Inne terminy możliwości przedwczesnego spłacenia kredytu obowiązują w przypadku kredytu prywatnego a kredytu budowlanego (…).

Odwrotnie też, bank nie może zakończyć umowy kredytu żądając od spadkobiercy jego wcześniejszego spłacenia.

Kasy chorych
Ubezpieczenie zdrowotne w publicznej kasie chorych (gesetzliche Krankenversicherung) kończy się wraz ze śmiercią ubezpieczonego. Jeżeli inni członkowie rodziny byli objęci ubezpieczeniem zmarłego (Familienversicherung) powinni się oni zgłosić do kasy chorych i zadbać o kontynuację swojego ubezpieczenia.

To samo dotyczy osób ubezpieczonych prywatnie, na przykład rodziców opłacających składki za dziecko. W tym przypadku dziecko może pozostać dalej na prywatnym ubezpieczeniu, a ewentualne nadpłacone składki zostaną zwrócone.

Media w mieszkaniu – prąd, woda, gaz
Także dostarczanie prądu czy gazu powinno zostać oficjalnie zakończone. Spadkobierca musi zakończyć umowy z dwu tygodniowym okresem wypowiedzenia powołując się na przykład na fakt opuszczenia mieszkania – wyprowadzki (Auszug) przez lokatora.

Do końcowego rozliczenia brany jest pod uwagę stan licznika z dnia przekazania mieszkania wynajmującemu – osobie lub spółdzielni. Przy wypowiedzeniu umowy należy przedłożyć akt zgonu oraz stan licznika wraz z numerem klienta.

Telefon i internet
Wypowiedzenie umowy tego typu jest zwykle możliwe dopiero przed jej końcem, czyli jeżeli umowa nie stanowi inaczej, obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Większość dostawców usług telekomunikacyjnych jest jednak gotowych iść na rękę w takim przypadku i pozwala zakończyć umowę przed czasem. Jeżeli jednak spadkobierca chce przejąć łącze, musi się on wpisać w umowę jako nowy właściciel.

Abonamenty
Do abonamentów zaliczamy gazety i czasopisma, płatną telewizję oraz bilet w ruchu publicznym. Również tutaj firmy wychodzą na przeciw i pozwalają wcześniej rozwiązać umowy.

Organizacje dobroczynne
Jeżeli zmarły miał ustalony stały przelew kwoty datku na organizację dobroczynną, można taką umowę rozwiązać od razu. Okres wypowiedzenia nie ma tutaj miejsca.

Siłownia
Członkostwo na siłowni nie kończy się wraz ze śmiercią jego członka. Wypowiedzenie umowy jest możliwe na krótko przed jej zakończeniem i zgodnie z warunkami umowy. Rodzina zmarłego może jednak negocjować z siłownią wcześniejsze rozwiązanie umowy.

Domy starców i domy opieki
W przypadku zgonu osoby zamieszkującej dom starców lub dom opieki umowa taka nie przechodzi na spadkobierców i kończy się wraz ze śmiercią lokatora, tak więc rodzina zmarłego nie musi jej wymawiać. To samo dotyczy opieki ambulatoryjnej, czyli opiekuna dojeżdżającego do pacjenta.

Związki, partie, organizacje
Wraz ze śmiercią członka organizacji kończy się w zasadzie jego umowa członkowska.

W tej sytuacji należy okazać w dziale księgowo-administracyjnym danej placówki akt zgonu osoby oraz pisemnie złożyć wniosek o ewentualny zwrot nadpłaconych składek oraz pisemny sprzeciw dalszego ich pobierania (Widerruf der Einzugsermächtigung).

Ubezpieczenie auta
Śmierć osoby ubezpieczonej musi zostać zgłoszona ubezpieczycielowi. Ubezpieczenie jest kontynuowane, jeżeli którykolwiek ze spadkobierców wchodzi w posiadanie auta. Ubezpieczalnia może jednak na nowo obliczyć wysokość składek ze względu na różnicę w posiadanych zniżkach z tytułu lat jazdy bezwypadkowej (Schadenfreiheitsklasse – SF Klasse).

Rozwiązaniem może być wymeldowanie auta i sprzedaż lub ponowne zarejestrowanie w innej ubezpieczalni.

Najem mieszkania
W przypadku śmierci głównego najemcy umowa najmu nie wygasa automatycznie. Kto chce kontynuować wynajem, musi liczyć się z tym, że w pojedynczych przypadkach może to być skomplikowane.

Ważne jednak jest, współwynajmujący oraz osoby zamieszkujące lokal są chronione umową najmu. Zarządca lokalu może w wyjątkowym przypadku wymówić najem lokalu osobom zamieszkującym, jeżeli zostanie nadwyrężony stosunek zaufania (Vertrauensverhältnis) między stronami umowy.


Opublikowano

w

przez

Tagi: