podstawowe ubezpieczenia w niemczech bartosz drajling

Podstawowe ubezpieczenia w Niemczech – Bartosz Drajling

Ogólnie o finansach – cykl spotkań, którego autorem jest Bartosz Drajling (doradca ubezpieczeniowy). Dziś w pierwszej części o podstawowych ubezpieczeniach w Niemczech.

Czemu służą i w jakim celu warto zawiązać ubezpieczenie wypadkowe (Unfallversicherung), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (Privat Haftpflicht) oraz adwokackie (Rechtschutz)?

Ubezpieczenie wypadkowe – zasadniczo wszystko, co jest niezaplanowaną, zewnętrzną ingerencją w nasz organizm i nasze ciało podlega pojęciu wypadku w kwestii rozumienia ubezpieczenia. Czy aby na pewno?

Jako niezależny doradca z doświadczenia wiem, iż ubezpieczenie nie jest równe ubezpieczeniu. Od lat porównuje je i badam przede wszystkim tzw. wykluczenia ubezpieczenia, czyli świadczenia nie objęte jego ochrona. Nie są one oczywiście przedstawione na pierwszych stronach umowy tylko ujęte w akapicie-paragrafie kilka stron dalej. Większość ubezpieczalni, z reguły tych większych, precyzyjnie wskazuje, co nie podlega ubezpieczeniu i w jakich okolicznościach będzie odstępowane od jego ochrony. Dlatego tez warto przed zawiązaniem umowy zapoznać się z jej treścią, aby w przypadku szkody uniknąć niepotrzebnego rozczarowania i nie drenować niepotrzebnie naszego portfela samemu będąc zmuszonym do pokrycia świadczeń.

Rzeczone ubezpieczenie wypadkowe powinno nas chronić w sytuacjach częstego zagrożenia, jakie stwarza nam życie, m.in. szkód powstałych na skutek utraty przytomności, pod wpływem alkoholu, bądź leków. Powinno chronić nas przed mechanicznymi skutkami niezdolności do pracy, tj. złamania kości, przepukliną czy nawet połkniecie substancji stałych lub płynnych, nie wspominając już o infekcjach (…). To wszystko, a nawet więcej, oferują w swoich świadczeniach ubezpieczalnie i obejmują ochroną. Warto jednak sprawdzać jakie. Ubezpieczenie wypadkowe chroni nas na całym świecie w sferze zawodowej oraz prywatnej i pokrywa koszty transportu medycznego oraz pobytu w szpitalu, a także odszkodowania rekonwalescencyjnego. Z calą pewnością warto posiadać takie ubezpieczenie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – obejmuje ochroną szkody spowodowane przez nas osobom trzecim na ich rzeczach ruchomych i nieruchomych. Uszkodzenie komputera, telefonu, mebli lub sprzętów AGD znajomym, obcym, w hotelu na wakacjach, to tylko cześć świadczeń. Ważne jest, aby takie ubezpieczenie obejmowało ochroną wszystkich członków rodziny, w tym dzieci do lat 7, czyli według prawa ubezpieczeniowego takie, które nie są w stanie rozpoznać skutków swojego czynu.

Istotna jest również ochrona w zakresie nadzoru nad obcymi dziećmi oraz szkody powstałe podczas dobrowolnej pomocy osobom trzecim tj. uszkodzenie wspólnie wnoszonej szafy, czy drogiego telewizora. Zagubienie czyichś kluczy prywatnych lub w pracy, kluczy związanych z jej wykonywaniem, również powinno być objęte zakresem świadczeń. Jest to często wymagane przez spółdzielnie lub osoby prywatne ubezpieczenie przy wynajmie mieszkania.

Ubezpieczenie adwokackie – oferuje 5 zakresów ochrony, 5 sfer naszego życia tj. prywatną, zawodową, mieszkaniową, w ruchu i auto. Zakresy ochrony można łączyć ze sobą w dowolnych konfiguracjach oraz wybierać poszczególne z nich. Warto wiedzie, iż ubezpieczenie to, jako jedne z niewielu, objęte jest 2 lub 3 miesięcznym okresem karencji od momentu zawiązania. Oznacz to, iż można nim regulować sprawy powstałe po tym okresie. Sprawy powstałe w przeszłości lub w trakcie zawiązywania ubezpieczenia nie są objęte jego ochroną.

Osoby prywatne mogą skorzystać z ochrony wyżej wymienionych ubezpieczeń, osoby na działalności gospodarczej muszą wybrać charakter ubezpieczenia zawodowy, który jednak może być rozbudowany o sferę prywatną.

Konkludując, zarówno koszty wypadków, odszkodowań w sferze prywatnej za wyrządzone szkody, jak i usług adwokata, są w Niemczech zasadniczo dosyć wysokie. Zatem wymienione ubezpieczenia, względnie kombinacja ich, jest jak najbardziej wskazana i w wielu sytuacjach bardzo pomocna.

Autor: Bartosz Drajling (doradca ubezpieczeniowy)


Opublikowano

w

przez

Tagi: